Back to work - Re-integratie na ziekte

Iedereen heeft wel eens een griepje. Van een paar dagen ziekteverzuim hoef je dan ook niet wakker te liggen. Maar wanneer die periode van ziekte langer duurt, kun je te maken krijgen met de Wet Verbetering Poortwachter en Re-integratie.


{slider Wet Verbetering Poortwachter}
De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is bedoeld om te voorkomen dat werknemers na twee jaar een WIA-uitkering voor langdurig zieken moeten aanvragen. Je werkgever is volgens deze wet verplicht jou als werknemer te begeleiden, tijdens je ziekte én tijdens je re-integratie. Zodat je uiteindelijk weer aan het werk kunt.

{slider Re-integratie}
Als het ziekteverzuim langer dan zes weken duurt, zal de bedrijfsarts een analyse maken waaruit blijkt of en hoe jij je functie weer kunt oppakken. Als dat niet mogelijk is, bekijken werkgever en werknemer samen welk werk nog wel gedaan kan worden. Activiteiten die als doel hebben een zieke werknemer weer aan het werk te helpen, worden samengevat onder de noemer re-integratie. Die term gaat ook op voor mensen die lange tijd zonder baan hebben gezeten of een uitkering hebben ontvangen.

Werkgevers zijn bij wet verplicht hun werknemers te begeleiden, tijdens ziekte én tijdens de re-integratie. Verschillende belangen kunnen dan een rol spelen: de werknemer zet vanwege zijn of haar gezondheid voorzichtige stappen op weg naar herstel. De werkgever heeft te maken met organisatorische en financiële consequenties, en zal willen aansturen op een snelle re-integratie.

 

{slider Wat kan Correnteza doen?}

Je werk weer oppakken na langdurige ziekte en bij re-integratie is niet altijd gemakkelijk. Het is daarom van belang uit te zoeken hoe je je werkende leven in de toekomst wilt gaan vormgeven. Kan je terugkeren in je oude functie? Ben je op zoek naar een nieuwe functie, of zelfs een nieuwe werkomgeving? Hoe voorkom je – voor zover je dat kunt beïnvloeden – dat je opnieuw ziek wordt? En hoe zorg je dat de verhouding met je werkgever goed blijft, wanneer jij tijdens het traject van re-integratie heel voorzichtig je stappen zet op weg naar herstel terwijl jouw werkgever je liefst zo snel mogelijk weer aan het werk ziet?

Correnteza biedt onafhankelijke professionele ondersteuning aan zowel werknemers als werkgevers, functioneert als bruggenbouwer en draagt er zorg voor dat arbeidspotentieel duurzaam en op een gezonde manier wordt ingezet. Onze rol is ondersteunend, prikkelend en meesturend.

 

{slider Correnteza voor de werknemer}

Voor jou als werknemer
Correnteza kijkt bij ziekteverzuim naar jou als compleet mens, met al je unieke kenmerken, en naar zowel je werk- als je privésituatie. We helpen jou je talenten en interesses te onderzoeken, zodat je een goed beeld krijgt van je arbeidspotentieel. Wanneer je dat beeld helder voor ogen hebt, zal je minder angst en onzekerheid voelen over de toekomst. Dat bevordert je herstel en je re-integratie.

 

{slider Correnteza voor de werkgever}

Voor u als werkgever
Voor u als werkgever is de gezondheid van uw werknemer van groot belang, maar u heeft bij ziekteverzuim ook te maken met organisatorische en financiële consequenties. Correnteza voert oriënterende gesprekken met u en uw werknemer en brengt in kaart wat uw wensen en verwachtingen zijn. In het begeleidingstraject voor de re-integratie van uw werknemer houden we u voortdurend op de hoogte van de vorderingen van uw werknemer.

 

{slider Ondersteuningstraject}

Een ondersteuningstraject door Correnteza bestaat uit:

  • Oriëntatiefase: verkennende gesprekken met werknemer en werkgever over het traject voor re-integratie.
  • Coaching: gesprekken met de werknemer over zijn of haar kwaliteiten, persoonlijkheid, interesses en mogelijkheden, inclusief (huiswerk)opdrachten.
  • Toetsing: tijdens het traject voor re-integratie zoeken we naar mogelijkheden voor passend werk binnen de eigen organisatie of elders in de arbeidsmarkt.
  • Actie: gedurende het traject voor re-integratie doet de werknemer ervaring op door bijvoorbeeld een proefplaatsing, ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden door bijvoorbeeld training of opleiding. Correnteza helpt bij de sollicitatieactiviteiten; van begeleiding tot en met het vinden van passend werk.
  • Rapportage: de werkgever wordt op de hoogte gehouden over de voortgang van het traject voor re-integratie. De medewerker is daarover altijd van te voren geïnformeerd.


Correnteza begeleidt zowel interne als externe trajecten voor re-integratie. In alle gevallen bieden we acht weken nazorg.

{slider Interne re-integratietrajecten (1e spoor)}

Wanneer je in een traject zit voor re-integratie binnen je eigen organisatie, begeleidt Correnteza je tot en met het vinden van een geschikte functie binnen de organisatie. Om zeker te zijn dat de nieuwe functie de juiste keuze is, biedt Correnteza nog acht weken nazorg. Is na deze periode nog extra begeleiding nodig? Dan is job coaching mogelijk. Job coaching biedt ondersteuning bij het vertrouwd raken met het op een andere manier inzetten van je kwaliteiten.

 

{slider Externe re-integratietrajecten (2e spoor)}

Bij externe re-integratie helpen we je met het heroriënteren op je situatie en je persoonlijke kwaliteiten, drijfveren, interesse en mogelijkheden. Correnteza begeleidt je bij de sollicitatieactiviteiten; van begeleiding tot en met het vinden van een passende baan. Soms is het noodzakelijk eerst werkervaring op te doen, bijvoorbeeld wanneer je in een nieuwe branche of functie wil werken en je opleiding en werkervaring hier nog niet geheel op aansluiten. Het kan ook zijn dat de nieuwe werkgever eerst een proeftijd wil aangaan, alvorens je een contract aan te bieden. In dit geval kan in overleg met de huidige werkgever gekozen worden voor een tijdelijke detachering bij de nieuwe werkgever. Ook kun je ervoor kiezen om tijdelijk elders werkervaring op te doen met behoud van loon bij je huidige werkgever.

 

{slider Ons aanbod}

Re-integratie    Duur    Prijs
1e adviesgesprek    Tot 1.5 uur    Gratis
Individuele sessies.
Traject op maat: trajectplan/offerte    Tot 1.5 uur per sessie +
huiswerkopdrachten, telefonisch- en mailcontact.
Trajectduur: volgens  afspraak offerte.     Volgens prijsafspraak in offerte. Geen extra rekening voor meer uren en geen terugbetaling bij minder uren.
Particulieren en kleine zelfstandigen betalen een gereduceerd tarief.

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of wil je graag een afspraak maken? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
 {/sliders}

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 0345-778852 / 06-44860688

Copyright © 2024 Correnteza. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Photos